Utrotningen av däggdjursarter

Skriftlig fråga 2008/09:107 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 17 oktober

Fråga

2008/09:107 Utrotningen av däggdjursarter

av Birgitta Eriksson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Däggdjur, Mammalia, är en grupp ryggradsdjur som kännetecknas av förekomsten av tre ben i mellanörat, svettkörtlar, samt svettkörtlar omvandlade till mjölkkörtlar och hårsäckar. Mjölkkörtlarna producerar mjölk till nyfödda ungar, som diar sin mor. Alla däggdjur är jämnvarma, och alla utöver kloakdjuren föder levande ungar.

Enligt uppgifter från Vetenskapsradion hotas en femtedel av jordens däggdjur av utrotning. Det visar de 2 000 forskarna som undersökt tillståndet för jordens 5 500 däggdjursarter. Aldrig tidigare har utrotningstakten varit så hög och forskarna menar att det är människan som är orsaken.

För djuren på land är det största hotet att de förlorar sina naturliga boplatser när människor exploaterar mark, medan det för vattendäggdjuren är gifter och hänsynslöst fiske som tycks vara boven i dramat.

Ingen vet hur utrotningen kommer att påverka ekosystemet. Ett ekosystem består av så väldigt många kopplingar mellan olika organismer och exakt vilka kopplingar som är de kritiska nyckelkopplingarna som får ekosystemet att förändras vet inte forskarna i dag. Det finns en uppenbar risk för att mänskligheten kommer att få veta det den hårda vägen.

Avser statsrådet att ta några initiativ inom EU och internationellt för att uppmärksamma det akuta utrotningshot som forskarsamhället varnar för?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-10-17 Anmäld: 2008-10-17 Besvarad: 2008-10-22 Svar anmält: 2008-10-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-22)