Utrikesministerns samröre med Lundin Petroleum

Skriftlig fråga 2009/10:584 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 26 februari

Fråga

2009/10:584 Utrikesministerns samröre med Lundin Petroleum

av Ameer Sachet (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Allvarliga anklagelser, som presenterats i bokform, har riktats mot landets utrikesminister för hans tidigare nära samarbete med det svenska oljeföretaget Lundin Petroleum. Lundin Petroleum uppges ha varit delaktigt i systematiska övergrepp och mord på civilbefolkning i södra Sudan. Carl Bildt har gått i god för bolaget samtidigt som företrädare från företaget värjt sig mot påståendena. Carl Bildt, som var styrelsemedlem i företaget åren 2000–2006, har likställt det som drabbade befolkningen på block 5 a med ett svenskt vägbygge och avvisat kritikerna som okunniga. I den nyutkomna boken Affärer i blod och olja har författaren Kerstin Lundell intervjuat människor som utsatts för företagets verksamhet och hon har även granskat en stor mängd dokument. Bland dem som påtalade övergreppen fanns FN, amerikanska utrikesdepartementet, Human Rights Watch, Christian Aid och Amnesty International. Antonovbombarna, enorma transportflygplan anpassade efter den sudanesiska militären, rensade oljefälten från civilbefolkning, enligt samstämmiga rapporter. Därefter har företaget också varit inblandat i tvivelaktig verksamhet i Ogadenprovinsen i Etiopien. Författaren hävdar att en brottsutredning, med stöd av Internationella juristkommissionens definition av delaktighet i brott mot mänskligheten, omedelbart bör inledas mot företaget. Anklagelserna mot Lundin Petroleum måste prövas, regeringen kan inte längre lägga locket på. Om anklagelserna visar sig riktiga bör utrikesministern omedelbart avgå.

Har utrikesministern fortfarande statsministerns fulla stöd?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-02-26 Anmäld: 2010-03-01 Besvarad: 2010-03-11 Svar anmält: 2010-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-11)