Utrikesministerns resa till Iran

Skriftlig fråga 2013/14:372 av Ceballos, Bodil (MP)

Ceballos, Bodil (MP)

den 30 januari

Fråga

2013/14:372 Utrikesministerns resa till Iran

av Bodil Ceballos (MP)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Utrikesministern reser i veckan till Iran för samtal. Enligt uppgifter i medierna kommer besöket i huvudsak att handla om Irans kärnenergiprogram. Medierna rapporterar också att utrikesministern vill få möjlighet att föra dialog om mänskliga rättigheter. Varför just Sverige bjudits in framgår inte men vore intressant att få veta.

Att Iran visar en större öppenhet mot omvärlden är naturligtvis glädjande men får inte leda till att vi frångår den värdegrund som ska genomsyra den svenska utrikespolitiken och EU:s gemensamma utrikespolitik. Jag tänker på respekten för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer. Det är därför positivt att utrikesministern vill uppmärksamma detta vid besöket.

Sedan president Rohanis tillträde har antalet avrättningar rusat i höjden. Det talas om en tredubbling. Den folkgrupp som drabbats allra värst är balucherna, som drabbas av uppemot 50 procent av alla avrättningar i landet. För att undvika uppmärksamhet flyttas de till andra platser i landet och avrättas där. Iran var redan tidigare det land efter Kina i världen som verkställde flest avrättningar. Världssamfundet har under många år haft så stort fokus på kärnvapenfrågan att dödsstraffen och de mänskliga rättigheterna hamnat i skymundan.

Jag vill därför fråga utrikesministern:

På vilket sätt avser ministern att lyfta frågan om dödsstraff och mänskliga rättigheter med den iranska utrikesministern?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-01-30 Anmäld: 2014-01-30 Besvarad: 2014-02-13 Svar anmält: 2014-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-13)