Utrikesministerns närvaro i riksdagen

Skriftlig fråga 2019/20:736 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Frågestunderna i riksdagen är nu schemalagda fram till den 11 juni. Dessa möten på torsdagar är ett viktigt instrument för riksdagsledamöterna att fullgöra sitt uppdrag att granska och kritiskt följa regeringens arbete. Utrikesminister Ann Linde är tänkt att ta emot frågor från ledamöterna vid endast två tillfällen under terminen. Detta att jämföra med statsministern som kommer till kammaren tre gånger (utöver sedvanliga redovisningar från Europeiska rådet). Försvarsministern kommer också tre gånger. Så även EU-ministern.

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Avser ministern att under riksmötet 2020/21 i större utsträckning prioritera deltagande vid riksdagens frågestunder i kammaren?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-01-10 Överlämnad: 2020-01-13 Anmäld: 2020-01-14 Sista svarsdatum: 2020-01-22 Svarsdatum: 2020-01-27
Svar på skriftlig fråga