Utrikeshandelsministern och Saudiaffären

Skriftlig fråga 2013/14:762 av Anders Karlsson (S)

Anders Karlsson (S)

till Statsrådet Ewa Björling (M)

 

Statsrådet har vid flera tidigare tillfällen varit mycket aktiv kring marknadsföring och försäljning av svenska vapen och vapensystem. Detta gör att utrikeshandelsministerns inblandning i vapenfabriksaffären i Saudiarabien bör granskas utifrån de nya uppgifter som Ekot kommit med. Om de uppgifter Ekot lämnat är sanna så är det svårt att tro att utrikeshandelsministern inte skulle ha någon kännedom om dem.

Ekot uppger att det finns ett hemligstämplat brev som förvaras på Försvarsdepartementet vilket avslöjar att finansmannen Marcus Wallenberg påverkat regeringens ställningstagande kring vapenfabriksbygget i diktaturen Saudiarabien. Brevet skulle vara riktat till försvarsminister Sten Tolgfors. Wallenberg hade just kommit hem från en resa till Saudiarabien där han träffat en hög företrädare för diktaturen, landets vice försvarsminister prins Khaled, som han enligt egen utsago kände rätt väl.

I sitt brev tog Wallenberg upp att Saudiarabien tagit mycket illa vid sig av Sveriges planerade utträde från fabriksprojektet och att Saudiarabiens irritation hotade viktiga affärsintressen. Marcus Wallenberg som då, liksom nu, var styrelseordförande i vapentillverkaren Saab nämnde specifikt att bolagets planerade försäljning av det militära radarsystemet Erieye kunde drabbas.

Enligt Ekot ändrade regeringen sig efter Marcus Wallenbergs påtryckningar och återupptog projektet med vapenfabriken. Inom Regeringskansliet utpekar Ekot särskilt Utrikesdepartementet som drivande i frågan. Flera källor pekar oberoende av varandra ut utrikesminister Carl Bildts närmaste man, kabinettsekreteraren Frank Belfrage, som särskilt involverad. Belfrage har vägrat svara på frågor från Ekot om affären.

Vilka formella, informella och eventuellt privata kontakter har kabinettsekreteraren Frank Belfrage haft med statsrådet Ewa Björling kring vapenfabriken i Saudiarabien samt vice versa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-08-18 Överlämnad: 2014-08-19 Besvarad: 2014-09-02 Sista svarsdatum: 2014-09-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga