Utrikeshandel beträffande löshår

Skriftlig fråga 2008/09:767 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 20 mars

Fråga

2008/09:767 Utrikeshandel beträffande löshår

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Ewa Björling (m)

Löshår har i regel behandlats med kemikalier eftersom det nästan alltid färgas innan det går ut på marknaden. Innan löshåret kan säljas på EU-marknaden måste det klara EU:s regler för hårfärger och här finns information. Läkemedelsverket är ansvarigt för kontrollen i Sverige. Konsumenter kan möta logga och hänvisningar till EU som saknar grund. EU har ingen certifiering eller märkning för den här typen av produkter i övrigt. Frisörföretagarna uppger att de inte känner till någon europeisk märkning för löshår. Bakgrunden till efterfrågan av löshår kan vara mode men också sjukdomar. En stor andel av hår på markanden har sålts av fattiga kvinnor. Många konsumenter ser det som viktigt att handel av hår är seriös och ger rimlig betalning till den ursprungliga bäraren. I dag kan sådan försäkran inte inhämtas. Det förvånar att regelverk finns för många andra produkter men inte kring köp och försäljning av hår. Regeringen bör ta upp certifiering och regelverk kring handel av hår.

Min fråga till statsrådet är vilken åtgärd som vidtagits med anledning av denna hårhandel.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-03-20 Anmäld: 2009-03-20 Svar anmält: 2009-03-31 Besvarad: 2009-03-31
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-30)