Utresande kombattanter från Sverige

Skriftlig fråga 2013/14:120 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 15 november

Fråga

2013/14:120 Utresande kombattanter från Sverige

av Carina Hägg (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Syrien kräver snar politisk lösning och regimen uppmanas följa uttalanden från FN:s säkerhetsråd. Men även uppmaningen om att upphöra med stöd till utländska kombattanter ska beaktas av Sverige.

Riksdagen har uttryckt sin hållning kring den komplexa situationen i Syrien. Om regeringen parallellt upprätthåller ett tyst samförstånd med en part är det anmärkningsvärt. Särskilt när samverkan sker på marken med al-Qaida.

Antalet utresande kombattanter från Sverige ökar, finansiering, logistik och rekrytering av jihadister samt uppgifter om vapenöverföring med svenska kopplingar framkommer. Det finns anledning att utgå från att denna sfär har ett gott förhållande till regeringen och att man erhåller samhällets stöd.

När externa krafter främjas kan konflikten få en än mer oförutsägbar och svårtyglad våldsutveckling i regionen. Regeringens underlåtenhet att agera mot våldsbejakande extremism riskerar i framtiden att slå tillbaka även mot vårt land.

Därför vill jag fråga utrikesministern följande:

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta mot bakgrund av uppmaningen om att upphöra med stöd till utländska kombattanter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-11-15 Anmäld: 2013-11-18 Besvarad: 2013-11-27 Svar anmält: 2013-11-27
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-11-27)