Utredningstiden för misshandel av barn

Skriftlig fråga 2009/10:777 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 30 april

Fråga

2009/10:777 Utredningstiden för misshandel av barn

av Carina Adolfsson Elgestam (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

En rapport från Rädda Barnen visar att polisanmälningar av barnmisshandel lågprioriteras av polisen. Förundersökningar som gäller misshandel av barn ska vara avslutad senast tre månader efter att det finns någon som är skäligen misstänkt för brottet.

Nu visar statistik från Åklagarmyndigheten att handläggningstiden som rör misshandel och grov misshandel mot personer under 15 år i genomsnitt är 130 dagar. Alltför långa brottsutredningar kan innebära att barn och ungdomar riskerar att utsättas för våld under en längre period än vad som är nödvändigt. Våra barn och ungdomar kan lätt tappa förtroendet för vuxna och samhället då de inte får stöd och hjälp i rimlig tid.

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att utredningstiderna av misshandel av personer under 15 år ska minska?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-04-30 Anmäld: 2010-04-30 Svar anmält: 2010-05-06 Besvarad: 2010-05-06
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-06)