Utredningen Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet

Skriftlig fråga 2011/12:256 av Jansson, Eva-Lena (S)

Jansson, Eva-Lena (S)

den 15 december

Fråga

2011/12:256 Utredningen Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet

av Eva-Lena Jansson (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Regeringen beslutade den 28 januari 2010 att tillkalla en särskild utredare som fick uppdraget att lämna förslag på hur den reglering som avser hälso- och sjukvård åt asylsökande och papperslösa personer kan göras mer ändamålsenlig än den är i dag.

Utredningen överlämnade sitt betänkande, Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet (SOU 2011:48), till regeringen i maj 2011.

Trots att det nu gått sju månader sedan utredningen presenterade sitt förslag har regeringen ännu inte skickat utredningen på remiss. Rätt-till-vård-initiativet som består av 35 organisationer, bland annat Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och Sveriges kristnas råd driver nu frågan om att utredningen borde skickas ut på remiss. Migrationsminister Tobias Billström har i riksdagens kammare hänvisat till att det är socialdepartementet och socialministern som har ansvar för hantering av utredningen.

Min fråga till socialminister Göran Hägglund är följande:

Avser socialministern att låta utredningen, Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet, gå ut på remiss?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-12-15 Anmäld: 2011-12-15 Besvarad: 2011-12-21 Svar anmält: 2012-01-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-21)