Utredningen om omständigheterna kring Dag Hammarskjölds död

Skriftlig fråga 2019/20:387 av Gudrun Brunegård (KD)

Gudrun Brunegård (KD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Förenta nationerna har initierat en ny utredning av omständigheterna kring generalsekreterare Dag Hammarskjölds död i en flygkrasch i Ndola i nuvarande Zambia den 18 september 1961. FN har uppmanat alla nationer att bidra till att en gång för alla räta ut de frågetecken som finns och klarlägga det fullständiga händelseförloppet kring Dag Hammarskjölds och femton andra personers död, varav åtta var svenska medborgare. Uppgifter i medierna har under åren gjort gällande att flygkraschen inte var någon olycka utan en planerad attack utförd på uppdrag av vissa stater.

Mathias Mossberg har för Sveriges räkning gjort en genomgång av den dokumentation som står att finna i svenska arkiv. FN har uppmanat alla medlemsländer att göra sammalunda. Den tidigare överdomaren i Tanzania, den framstående personen Mohamed Chande Othman, har fått uppdraget att sammanställa de olika ländernas rapporter. Det är av största vikt att inget därvid hålls undan.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Hur agerar Sverige för att säkerställa att övriga stater ställer sina arkiv till förfogande, inklusive hemligstämplat material, för att möjliggöra att FN:s utredare kan sammanställa de olika ledtrådar som finns och slutligen fastställa vad som förorsakade att flygplanet störtade?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-13 Överlämnad: 2019-11-13 Anmäld: 2019-11-14 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga