Utredningen om den kommunala kompetensen och kommunal samverkan

Skriftlig fråga 2006/07:868 av Green, Monica (s)

Green, Monica (s)

den 15 mars

Fråga

2006/07:868 Utredningen om den kommunala kompetensen och kommunal samverkan

av Monica Green (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Frågor om den kommunala kompetensen och kommunal samverkan utreds för närvarande och resultatet ska presenteras den 31 augusti.

Det är uppenbart att den borgerliga regeringen och statsrådet på flera punkter har en annan politisk inriktning än de direktiv som utredaren givits och som man arbetar efter i dagsläget.

Utredningsdirektiven handlar om att underlätta för kommuner att bedriva näringsverksamhet och om kommunal samverkan. Den nya regeringens inriktning är att privata intressen med vinstsyfte ska ta över så mycket som möjligt av kommunal verksamhet och därför behövs inte heller kommunal samverkan. Jag anser att det därmed finns stor risk att utredningsarbetet pågår bara för skrivbordslådan.

Min fråga är om statsrådet Mats Odell avser att ge utredaren förändrade direktiv och förlängd utredningstid.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-03-15 Anmäld: 2007-03-15 Svar anmält: 2007-03-28 Besvarad: 2007-03-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-28)