Utredningen om Bromma flygplats

Skriftlig fråga 2015/16:1070 av Jessica Rosencrantz (M)

Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

I december 2015 uttalade statsrådet Mehmet Kaplan att utredningen om Bromma flygplats framtid skulle förändras och tidigareläggas. Utredaren Anders Sundström skulle ha presenterat hur man kan pröva förutsättningarna för att utveckla flygkapaciteten i Stockholmsregionen den sista mars i år, men ännu har ingen utredning kommit allmänheten till känna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

 

När kommer utredningens resultat att offentliggöras?  

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-04-06 Överlämnad: 2016-04-07 Anmäld: 2016-04-08 Svarsdatum: 2016-04-13 Sista svarsdatum: 2016-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga