Utredningen Maritim samverkan

Skriftlig fråga 2011/12:753 av Härstedt, Kent (S)

Härstedt, Kent (S)

den 6 september

Fråga

2011/12:753 Utredningen Maritim samverkan

av Kent Härstedt (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Maritimutredningen har i SOU 2012:48 Maritim samverkan gjort en överblick över de statliga sjöverkande myndigheternas maritima verksamhet. Utredningen har bland annat uppmärksammat att verksamheten är fördelad på ett stort antal myndigheter som lyder under flera olika departement.

Utredningens slutsatser har nu sänts ut på remiss.

En av verksamheterna som ingår i utredningen är helikopterflottiljen, som används framför allt vid flyg- och sjöräddningsuppdrag som inte nödvändigtvis har med militära uppgifter att göra.

Uppgifter gör nu gällande att Försvarsmakten, i vilken helikopterflottiljen ingår, beslutat att flytta den verksamhet som är baserad i Såtenäs till Ronneby. Det är inte rimligt att Försvarsmakten föregriper beredningen av Maritimutredningens slutsatser.

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att utredningens slutsatser inte ska föregripas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-09-06 Anmäld: 2012-09-13 Svar anmält: 2012-09-19 Besvarad: 2012-09-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-19)