utredningen I God Tro

Skriftlig fråga 1999/2000:627 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 24 februari

Fråga 1999/2000:627

av Carina Hägg (s) till socialminister Lars Engqvist om utredningen I God Tro

Utredningen I God Tro, SoU 1998:113, var av många en efterlängtad och efterfrågad utredning. Den lämnades hösten 1998 och har därefter remissbehandlats. Utredningen belyser olika trossamfund och sekter och de problem som uppstår för enskilda människor när de vill lämna en auktoritär sekt.

Eftersom debatten i frågan inte är aktiv i dag är jag orolig för att engagemanget kommer att avstanna. För de människor som väljer att lämna en sekt, liksom för deras anhöriga, är det av stor vikt att samhället hjälper dem att återvända till ett normalt liv. Inte minst gäller detta barnen, som inte själva valt att gå med i en auktoritär sekt och som inte har något annat liv att referera till.

Behovet av mer kunskap om olika former av nyandliga rörelser är stort.

Min fråga till socialminister Lars Engqvist är om ministern har för avsikt att åtgärda de problem som tas upp i utredningen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-02-25 Besvarad: 2000-02-29 Anmäld: 2000-03-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-02-29)