Utredningen av mordet på statsminister Olof Palme

Skriftlig fråga 2013/14:172 av Lindholm, Jan (MP)

Lindholm, Jan (MP)

den 9 december

Fråga

2013/14:172 Utredningen av mordet på statsminister Olof Palme

av Jan Lindholm (MP)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Genom en interpellation hösten 2009 väckte jag frågan om ett regeringsinitiativ för att öka sannolikheten för att lösa Palmemordet. Att regeringen då valde att ta bort preskriptionstiden för denna typ av brott var självklart ett steg i rätt riktning, men det räcker inte.

Det faktum att en känd vapenhandlare denna höst i medierna berättat öppet om sina kontakter med en polis som försökt värva honom att skjuta Olof Palme samt att denne polis senare lämnat landet anser många åter aktualiserar det så kallade polisspåret.

Ett stort antal så kallade privatspanare har önskemål om att få ta del av hemligstämplat material för att kunna bevisa sina slutsatser. Exempelvis skulle kanske det material som den numera avlidne Olle Alsén berättat för kollegan Sven Anér om samt andra förhörsprotokoll som Anér förvägrats tillgång till kunna föra frågan framåt.

Min fråga denna gång blir därför, mot denna bakgrund, följande:

Vilka generella åtgärder avser justitieministern att vidta för att öka öppenheten när det gäller utredningsmaterialet i ärendet om utredningen av mordet på statsminister Olof Palme?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-12-09 Anmäld: 2013-12-09 Svar anmält: 2013-12-18 Besvarad: 2013-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-18)