Utredningar om barnpornografi

Skriftlig fråga 2006/07:440 av Green, Monica (s)

Green, Monica (s)

den 29 december

Fråga

2006/07:440 Utredningar om barnpornografi

av Monica Green (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Barn som utsätts för barnpornografi får lida och pinas både när själva övergreppet utförs och varje gång som någon sedan ser dessa handlingar på Internet. Det är en oerhörd plåga för dessa utsatta barn. Därför borde dessa brott prioriteras och snabbt utredas av polisen. Flera arbetsgrupper borde arbeta med utredningar om barnpornografi. Ecpat Sverige (en ideell förening som arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel) har startat en kampanj och ett upprop för mer resurser åt barnpornografigruppen.

Sammanlagt finns fem tjänster hos Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp, varav tre är tillsatta. Risken är att flera barn på bilderna fortfarande utsätts för övergrepp. Att inte mer resurser sätts in av polisledningen för att snabbare granska barnpornografi visar på bristande prioritering av barn som brottsoffer. Det är oacceptabelt! Utvecklingen går dessutom mot en ökad kommersialisering av barnpornografi som säljs på Internet via kontokort. I Sverige blockeras varje dygn upp till 30 000 försök att nå kommersiella barnpornografiska Internetsidor som blockerats av Internetleverantörer.

Barnpornografigruppen ska dessutom utbilda de poliser i varje län som ska kunna åta sig utredningar om barnpornografi, kontinuerligt fungera som stöd till dessa, ansvara för det internationella samarbetet, koordinera landsomfattande tillslag, upprätthålla spetskompetens på området med mera.

Vad avser justitieministern att vidta för åtgärder för att utredningar om barnpornografibrott prioriteras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-12-29 Besvarad: 2007-01-11 Svar anmält: 2007-01-16 Anmäld: 2007-01-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-11)