Utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Skriftlig fråga 2006/07:1571 av Brink, Josefin (v)

Brink, Josefin (v)

den 21 augusti

Fråga

2006/07:1571 Utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

av Josefin Brink (v)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Regeringen har tillsatt en enmansutredning kring frågan om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Ett obligatorium i arbetslöshetsförsäkringen i kombination med de förhöjda avgifterna riskerar att leda till att löntagare ser sig tvungna att välja bort det fackliga medlemskapet av ekonomiska skäl. Det vore förödande för den svenska kollektivavtalsmodellen vars grundförutsättning är hög facklig organisationsgrad.

För a-kassornas del har regeringens förändringar i arbetslöshetsförsäkringen redan medfört att de administrativa kostnaderna har ökat med 20 procent. Hur en eventuellt obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ska utformas är därför av största betydelse för de som förväntas administrera arbetslöshetsförsäkringen i framtiden. Frågan är dock om facken och a-kassorna kommer att få något reellt inflytande över den framtida arbetslöshetsförsäkringen. Mot bakgrund av den undermåliga beredningen av de redan genomförda förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen är vi oroliga för att regeringen även i detta fall ska nonchalera den demokratiska betydelsen av gedigna utredningar, sedvanliga remisstider och rättssäkerhet.

I kommittédirektiv 2007:100 har regeringen gett utredaren i uppdrag att under arbetet hålla arbetsmarknadens parter samt berörda organisationer och myndigheter informerade om arbetet, men inte mer än så.

Jag vill fråga arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin:

Avser arbetsmarknadsministern att vidta åtgärder för att säkerställa att samrådsgruppen blir representativ och får reellt inflytande över utredningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-21 Anmäld: 2007-08-23 Besvarad: 2007-09-04 Svar anmält: 2007-09-06
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-04)