Utredning om krigsviktiga företag

Skriftlig fråga 2017/18:1005 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I Försvarsberedningens rapport om totalförsvaret, Motståndskraft, föreslår beredningen att former för hur totalförsvarsviktiga företag i krig ska kunna leverera varor och tjänster enligt olika avtalsformer med staten ska utredas. I ett första steg behöver dessa företag och organisationer identifieras. I och med att näringslivet i dag har en allt viktigare roll för att totalförsvaret ska fungera i tider av kris och krig är det en central uppgift att komma igång med utredningsarbetet.

Den 13 januari i år, strax före den stora försvarskonferensen i Sälen, gick försvarsminister Peter Hultqvist ut i medierna och sa följande: Vi kommer från regeringens sida snart börja titta på regelverk när det gäller krigsviktiga verksamheter och företag. Vi kommer att identifiera de företag och verksamheter som vi kan kalla för krigsviktiga och titta på krigsplacering av personal.

Nu har det gått snart två månader sedan försvarsministern gjorde sitt utspel om krigsviktiga verksamheter och företag, men trots detta har ingen utredning tillsatts. 

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

När avser regeringen att tillsätta utredningen om totalförsvarsviktiga företag, och varför har processen dragit ut på tiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-09 Överlämnad: 2018-03-12 Anmäld: 2018-03-13 Svarsdatum: 2018-03-21 Sista svarsdatum: 2018-03-21
Svar på skriftlig fråga