Utredning om grundlagsändring i fråga om deltagande i terroristorganisation

Skriftlig fråga 2018/19:561 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Efter det fruktansvärda terrorattentatet på Drottninggatan den 7 april 2017 slöts en överenskommelse om ett antal åtgärder mot terrorism mellan Moderaterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

En av punkterna i överenskommelsen var att kriminalisera samröre med terroristorganisationer. I december 2017 presenterades en utredning som föreslog att det ska bli straffbart att delta i en terroristorganisation. Förslaget skulle ges hög prioritet, men trots att mer än ett år har gått sedan utredningen har inga lagförslag presenterats. Regeringen skickade i februari ut en lagrådsremiss, men förslaget drogs tillbaka efter att Lagrådet avvisat det efter bedömningen att förslaget innebär en begränsning av den grundlagsskyddade föreningsfriheten.

Regeringen har efter detta öppnat för en grundlagsändring kring föreningsfriheten för att kunna kriminalisera deltagande i terroristorganisationer. Lång tid har redan passerat sedan överenskommelsen slöts och ännu finns alltså ingen lagstiftning på plats. För att undvika ytterligare dröjsmål i det viktiga arbetet med att få en effektiv och fungerande lagstiftning mot terrorism på plats måste regeringen prioritera frågan och agera med större beslutsamhet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När avser regeringen att tillsätta en utredning om grundlagsändring i fråga om deltagande i terroristorganisationer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-17 Överlämnad: 2019-04-18 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-05-02 Sista svarsdatum: 2019-05-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga