Utredning om förekomst av avlyssning hos Försvarets radioanstalt

Skriftlig fråga 2007/08:1306 av Andersson, Max (mp)

Andersson, Max (mp)

den 5 juni

Fråga

2007/08:1306 Utredning om förekomst av avlyssning hos Försvarets radioanstalt

av Max Andersson (mp)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Enligt uppgifter som framkommit i media, till exempel Computer Sweden, så finns det starka skäl att tro att Försvarets radioanstalt, FRA, redan ägnat sig åt att avlyssna telefonsamtal trots att det inte finns något uttryckligt lagligt stöd för detta.

Det hävdas att FRA redan lyssnar, eller har lyssnat, på telefonsamtal som överförs med radiovågor. Det kan då även gälla telefonsamtal i det fasta telefonnätet som kan överföras via satellit eller radiolänk och då är möjliga att avlyssna med radiomottagare.

Detta har visserligen inte varit uttryckligen förbjudet enligt svensk lag, men det har inte heller varit tillåtet. Enligt FRA:s förre överdirektör Anders Wik tolkas numera Europakonventionen så att det inte är tillåtet med hemlig avlyssning utan uttryckligt tillstånd.

Anders Wik sägs ha kommenterat förslaget till ny lagstiftning om FRA med att säga att uppgiften – att lyssna på telefonsamtal i etern – har funnits tidigare, men på det här sättet blir det lagligt.

Det finns således starka skäl att tro att FRA har ägnat sig åt avlyssning vars laglighet kan ifrågasättas.

Avser ministern att vidta några åtgärder för att utreda om i vilken utsträckning detta har skett?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-05 Anmäld: 2008-06-05 Besvarad: 2008-06-11 Svar anmält: 2008-06-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-11)