Utredning om eventuell flytt av basbataljoner

Skriftlig fråga 2009/10:170 av Lindestam, Åsa (s)

Lindestam, Åsa (s)

den 10 november

Fråga

2009/10:170 Utredning om eventuell flytt av basbataljoner

av Åsa Lindestam (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Under den senaste veckan har en grupp besökt både F 17 och F 21 i syfte att skaffa fram ett underlag för att kunna jämföra flottiljerna med varandra och med Malmen dit basbataljonerna föreslås flytta.

I sista minuten tas detta underlag fram för att kunna ge mer besked om vad som finns och vad som måste till för att någon av platserna ska kunna härbärgera de så viktiga basbataljonerna. De kostar mycket pengar i drift och intentionen att sänka kostnaderna är rätt. Men investeringar kostar också stora summor så beslut måste fattas med alla siffror på bordet.

Nu vill jag ställa frågan till försvarsministern:

I vilken form kommer riksdagen att få ta del av den utredning som just nu sammanställts om basbataljoner och vad det kostar att flytta dem respektive att ha dem kvar där de finns i dag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-10 Anmäld: 2009-11-10 Besvarad: 2009-11-18 Svar anmält: 2009-11-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-18)