Utredning om beskattning av personaloptioner

Skriftlig fråga 2013/14:471 av Bolund, Per (MP)

Bolund, Per (MP)

den 7 mars

Fråga

2013/14:471 Utredning om beskattning av personaloptioner

av Per Bolund (MP)

till finansminister Anders Borg (M)

Kunskapsintensiva tjänsteföretag behöver bättre möjligheter att etablera sig, rekrytera och växa i Sverige. Redan i dag har Sverige många framgångsrika företag inom miljöteknik, medicinteknik och it. Det är företag som konkurrerar på en alltmer globaliserad marknad. Avgörande för växande och kunskapsintensiva företag är möjligheten att anställa och behålla kvalificerade nyckelpersoner. Samtidigt är tillgången till kapital begränsad i ett företags uppstartsfas. Därför är risken stor att svårigheterna att rekrytera och behålla nyckelpersoner med marknadsmässiga löner stoppar många kunskapsintensiva företag på vägen. I flera andra länder har personaloptioner bidragit starkt till goda förutsättningar för unga innovationsdrivna företag att växa snabbt. I dag är beskattningen på personaloptioner upp till 68 procent i Sverige, vilket gör att det inte är något realistiskt alternativ för uppstartsföretag. Regeringen och näringsminister Annie Lööf gav besked redan i maj 2013 om att en utredning om ny beskattning av personaloptioner skulle tillsättas. Även om detta inte var något konkret förslag till förbättring för kunskapsföretagen hoppades vi att regeringen skulle bjuda in till förhandlingar om utredningsdirektiven så att förslaget skulle få en majoritet i riksdagen. Nu har det snart gått ett år sedan regeringen meddelade att utredningen skulle tillsättas. Tyvärr har ingenting hänt sedan dess.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga finansministern:

När har finansministern för avsikt att tillsätta utredningen om sänkt skatt på personaloptioner, och har regeringen för avsikt att bjuda in exempelvis Miljöpartiet till förhandlingar om utredningsdirektiven i syfte att skapa en blocköverskridande majoritet för förslaget som ger långsiktigt bättre förutsättningar för kunskapsintensiva företag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-03-07 Anmäld: 2014-03-10 Besvarad: 2014-03-12 Svar anmält: 2014-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-12)