Utredning och beslut om en gemensam lägescentral

Skriftlig fråga 2009/10:328 av Jeppsson, Peter (s)

Jeppsson, Peter (s)

den 11 december

Fråga

2009/10:328 Utredning och beslut om en gemensam lägescentral

av Peter Jeppsson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

I regeringens proposition 2009/10:1 står det att det inom Försvarsmakten pågår en utredning om en gemensam lägescentral. Försvarsutskottet har framfört att eventuella genomgripande förändringar av dagens organisation kopplade till detta bör ske efter godkännande från regeringen.

Frågan har tidigare aktualiserats av undertecknad vid riksdagens frågestund avseende lägescentralen och dess framtid.

Enligt uppgift har beslutet redan fattats av Försvarsmakten om att verksamheten som finns i Hästveda ska läggas ned, vilket är mycket märkligt med tanke på att det i propositionen står att beslutet ska föregås av en utredning. Ett rimligt krav som kan ställas är att Försvarsmakten redovisar en fullständig konsekvensbeskrivning av en nedläggning samt flytt av verksamheten från en ort till en annan, inklusive Hästveda.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av Försvarsmaktens beslut att eventuellt lägga ned verksamheten i Hästveda?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-12-11 Anmäld: 2009-12-11 Svar anmält: 2009-12-21 Besvarad: 2009-12-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-21)