utredning kring demens

Skriftlig fråga 2001/02:880 av Heinemann, Kerstin (fp)

Heinemann, Kerstin (fp)

den 12 mars

Fråga 2001/02:880

av Kerstin Heinemann (fp) till socialminister Lars Engqvist om utredning kring demens

Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik (SBU) utreder för närvarande värdet av olika insatser för människor med demens och anlitar därvid landets främsta experter. Utredningen arbetar inom ett brett arbetsfält eftersom insatserna handlar både om medicinsk behandling och sociala insatser. Nu aviserar regeringen en utredning om insatser för människor med demens.

Jag vill därför fråga socialministern:

Hur avser regeringen samordna den utredning som SBU genomför med den som regeringen avser tillsätta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-03-12 Anmäld: 2002-03-19 Besvarad: 2002-03-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-03-19)