Utredning av Turkiets krigsbrott

Skriftlig fråga 2019/20:269 av Sara Gille (SD)

Sara Gille (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Omvärlden har på olika sätt satt press på Turkiet att agera på ett sådant sätt att landet inte äventyrar stabiliteten i Mellanöstern. Den turkiske ledaren Erdoğan har dock fortsatt sin offensiv mot det tidigare förhållandevis lugna området i norra Syrien – ett område med en lång rad olika minoriteter som riskerar att drabbas oerhört svårt efter att USA övergett sitt sedan tidigare utlovade beskydd.

Det finns anledning att vi i väst bör oroa oss för att Turkiet just nu utför en etnisk rensning av framför allt en folkgrupp de under många år velat eliminera – kurderna. Kurderna har varit avgörande i den USA-ledda kampanjen i kriget mot Daish/IS. Som en USA-allierad partner har kurderna gjort sig förtjänta av västvärldens stöd, men mot bakgrund av en mycket komplex geopolitisk situation, där Turkiet ingår som allierad i Nato, har Turkiets offensiv in i Syrien inte mött mer än diplomatiskt motstånd.

Bristen på kännbara konsekvenser för Turkiets destabiliserande agerande riskerar att fortsatt utmana den USA-allierade kurdiska befolkningens överlevnad. Om Turkiet får fritt spelrum att fortsätta agera offensivt i Syrien finns en överhängande risk att den västerländska passiviteten inför Turkiets agerande resulterar i en etnisk rensning av kurderna i norra Syrien.

Särskilt oroväckande är de anklagelser mot den turkiska militären om användning av kemiska stridsmedel i sin offensiv mot kurderna. Ett flertal personer, däribland civila, har skadats, och sjukhusen, som redan har akut brist på basala mediciner och annat, har nu tvingats ta emot sönderbrända kroppar. Under den senaste veckan har bilder och videor av kurdiska civila med förfärliga brännskador cirkulerat – videor där man kan se barn som skriker av smärta efter att ha fått sina kroppar sönderbrända. Utöver detta har vi sett vad som tycks vara turkstödda jihadister brutalt mörda civila i Rojava, varav flera avrättats kallblodigt för att sedan få sina kroppar stympade. Detta kan inte få fortgå.

Risken för att krigsbrott likt dessa förbises till följd av politisk passivitet och förvirring om hur situationen ser ut är betydande. För att visa att Sverige är en del av ett större världssamfund som fördömer användningen av kemiska stridsmedel är det av central betydelse att regeringen arbetar för att en oberoende utredning om kurdernas situation sjösätts. Ansvariga måste ställas till svars, och det internationella samfundet måste agera för att klart och tydligt säga ifrån. 

Mot bakgrund av att FN glädjande nog valt att utreda den påstådda kemvapenattacken önskas utrikesminister Ann Linde svara på följande fråga:

 

Kommer ministern och regeringen att arbeta vidare för internationella utredningar av de krigsbrott som är begångna av Turkiet med allierade jihadister för att ställa turkiska individer till svars för detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-24 Överlämnad: 2019-10-25 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-06 Sista svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga