Utredning av psykoterapeututbildningen

Skriftlig fråga 2008/09:662 av Damberg, Mikael (s)

Damberg, Mikael (s)

den 25 februari

Fråga

2008/09:662 Utredning av psykoterapeututbildningen

av Mikael Damberg (s)

till statsrådet Lars Leijonborg (fp)

Högskoleverket, HSV, lämnade en utvärdering till regeringen 2007 som ifrågasatte 14 av 18 utvärderade utbildningssamordnare vad gäller deras möjligheter att bedriva utbildning för psykoterapeutexamen på högskolenivå. Efter ett år beslutades att 7 av dessa 14 skulle mista sin examineringsrätt.

HSV har i en skrivelse till Utbildningsdepartementet framfört behovet av en översyn av hur psykoterapeututbildningen ska bedrivas i framtiden. De understryker behovet av en övergripande utredning av hur psykoterapeututbildningen ska bedrivas vad gäller kraven på formerna, egenterapi, handledning, antagningskrav med mera.

Min fråga till statsrådet är om han delar Högskoleverkets bedömning att det behövs en utredning om psykoterapeututbildningen i Sverige.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-25 Anmäld: 2009-02-25 Besvarad: 2009-03-04 Svar anmält: 2009-03-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-04)