Utredning av försörjningsstödet

Skriftlig fråga 2012/13:648 av Bergstedt, Hannah (S)

Bergstedt, Hannah (S)

den 10 juli

Fråga

2012/13:648 Utredning av försörjningsstödet

av Hannah Bergstedt (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet, har i ett debattinlägg lyft fram behovet av om- och nytänk kring det kommunala försörjningsstödet. Den historiska lärdomen är att inte stirra sig blind på de fattiga utan på de förhållanden som skapar fattigdomen, menar han. Fakta är att det ekonomiska biståndet alltmer har blivit ett långvarigt stöd. Den genomsnittliga bidragstiden har gradvis ökat från 4,3 till 6,6 månader per år mellan 1990 och 2011. Grupper som fortfarande är överrepresenterade är unga människor, utrikes födda i arbetsför ålder och ensamstående mödrar. De huvudsakliga orsakerna till försörjningsbehovet är arbetslöshet och ohälsa.

Salonen, med lång forskningserfarenhet kring försörjningsstöd, socialförsäkringar och social utslagning menar att en statlig utredning bör göra en grundlig översyn av det kommunala försörjningsstödet och dess samband med framför allt det statliga socialförsäkringssystemet. Detta i syfte att minimera det kommunala försörjningsstödet till att bli en kortvarig och akut hjälpform för hushåll i kris och personer med social och psykisk problematik.

Tiden är mogen för en genomgripande reform av det kommunala försörjningsstödet. I ett avancerat välfärdssamhälle med tydliga mål om allas rätt att delta i olika centrala samhällsarenor – som till exempel arbetsliv och offentliga trygghetssystem – står vi återigen inför förnyelsebehov i riktning mot ett inkluderande samhälle.

Är statsrådet beredd att utreda en modernisering av försörjningsstödet som tar bort fattigvårdsstämpeln och i stället främjar arbetslinjen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-07-10 Besvarad: 2013-07-24 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-07-24)