Utredning av fiberinstallatörer och deras regelefterlevnad

Skriftlig fråga 2020/21:391 av Martina Johansson (C)

Martina Johansson (C)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Jag har tidigare frågat statsrådet Anders Ygeman om han med den kunskap vi har i dag om att regelverk inte alltid följs när fiber grävs ned, och att det även sker när det är statliga bidrag inblandade, avser att se över hur fiberinstallatörer lever upp till gällande regler och om det behövs någon form av sanktioner när samma företag har tagit emot statliga medel för utbyggnaden?

I svaret hänvisar statsrådet till en utredning om att implementera ett EU-direktiv med sanktionsmöjligheter. Men detta är inte något svar på frågan om att se över hur installatörerna lever upp till gällande regler.

I en fråga i samband med frågestunden den 22 oktober svarade statsrådet, på en fråga från Anders Åkesson (C), att han inte är främmande för att se över avbrottsersättning. Citat: ”Jag är inte främmande för att titta på om vi ska ha den typen av avbrottsersättning där. Jag är inte heller främmande för att vidta olika former av robusthetshöjande åtgärder när man går upp till bättre protokoll och när man bygger nätet på ett sådant sätt att man kan minska avbrottens längd och allvarlighetsgrad.”

Jag ser behov av proaktivitet även när det gäller att se över hur de som installerar fiber lever upp till kraven.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser statsrådet att följa upp hur fiberinstallatörer lever upp till gällande regler, ”Robust fiber”, om hur fiber ska grävas ned vid installationer på annat sätt än att implementera EU:s direktiv, genom att vara mer proaktiv, som antyds vid ovanstående nämnd frågestund?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-11-09 Överlämnad: 2020-11-10 Anmäld: 2020-11-11 Svarsdatum: 2020-11-18 Sista svarsdatum: 2020-11-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga