Utredare av sexköpslagen

Skriftlig fråga 2009/10:394 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 7 januari

Fråga

2009/10:394 Utredare av sexköpslagen

av Carina Hägg (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Regeringen har utsett Anna Skarhed till justitiekansler. Denne har till uppgift att i likhet med riksdagens ombudsmän utöva tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän. Tillsynen har till syfte att kontrollera att lagar och andra författningar efterlevs och har även en övergripande tillsyn. Man har till exempel fattat beslut i det så kallade bordellärendet.

Anna Skarhed tillträder dock innan hon avlämnar utredningen om sexköpslagen. Utredningen bedrivs med påfallande slutenhet. Det är olämpligt att Skarhed upprätthåller två uppdrag som inte kan ses som förenliga med varandra. Trovärdigheten som utredare skadas ytterligare men även nu justitiekanslerns ämbete.

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta med anledning av det anförda?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-01-07 Anmäld: 2010-01-18 Besvarad: 2010-01-19 Svar anmält: 2010-01-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-01-19)