Utökning av den nationella stödlinjen mot radikalisering och våldsbejakande extremism

Skriftlig fråga 2015/16:786 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har, som ett av sina delförslag, prioriterat att införa en försöksverksamhet med en så kallad stödlinje, vilken Röda Korset har ansvar för. Verksamheten startade i mitten av november 2015 och är bemannad vardagar kl. 09.00–15.00.

Nyligen rapporterade Aftonbladet att anhöriga till en flicka i Linköping ringde till polisen och Säkerhetspolisen då de misstänkte att flickan var på väg att resa till Syrien för att ansluta sig till Daish. Eftersom de anhöriga försökte ta kontakt för råd och stöd under en tidpunkt då stödtelefonen inte var bemannad hänvisades de till att återkomma. Flickans familj lyckades dock själva spåra hennes mobiltelefon, varpå hon omhändertogs av myndigheter i Österrike.

Händelsen belyser vikten av att utöka stödlinjens öppettider.

Stödlinjen är viktig för att snabbt och enkelt kunna stödja oroliga anhöriga och så långt det är möjligt förhindra att personer reser utomlands för att ansluta sig till terrororganisationer. Liberalerna vill att stödlinjen – genom exempelvis jourverksamhet – är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP):

 

Är ministern och regeringen beredda att utöka den nationella stödlinjen mot radikalisering och våldsbejakande extremism till en dygnetrunttjänst?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-02-11 Anmäld: 2016-02-12 Överlämnad: 2016-02-19 Besvarad: 2016-02-24 Sista svarsdatum: 2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga