Utökat tjänstemannaansvar

Skriftlig fråga 2018/19:651 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Riksdagen har genom ett tillkännagivande och beslut den 18 april 2018 uppmanat regeringen att utöka straffansvaret för tjänstefel (KU37).

Riksdagen anser att ett utökat straffansvar för tjänstefel i den offentliga förvaltningen skulle förbättra medborgarnas rättssäkerhet och öka förtroendet för den offentliga verksamheten. Därför uppmanade riksdagen i ett tillkännagivande regeringen att se över lagstiftningen om tjänstefel, med inriktningen att fler handlingar än i dag ska kunna bestraffas.

Jag ställde denna fråga den 23 januari 2019 och fick då ett svar den 30 januari att frågan bereds och att ministern skulle återkomma.

Det har nu gått ytterligare fyra månader och över ett år sedan tillkännagivandet togs i riksdagen. 

Med anledning av detta vill jag återigen fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att återkomma till riksdagen under 2019 med ett lagstiftningsförslag om ett utökat tjänstemannaansvar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-15 Överlämnad: 2019-05-15 Anmäld: 2019-05-16 Svarsdatum: 2019-05-22 Sista svarsdatum: 2019-05-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga