Utökat meddelarskydd

Skriftlig fråga 2013/14:588 av Meeri Wasberg (S)

Meeri Wasberg (S)

till Justitieminister Beatrice Ask (M)

 

Behovet av meddelarskydd i offentligt finansierad privat verksamhet är stort. Allt fler välfärdsverksamheter bedrivs i privat regi där de anställda har ett sämre skydd om de behöver slå larm om missförhållanden än om de hade varit anställda av det offentliga. Ett stärkt meddelarskydd bidrar till en ökad trygghet både för de som arbetar i verksamheten och de som behöver dess tjänster.

Frågan om stärkt meddelarskydd har vid ett flertal tillfällen diskuterats i riksdagen den senaste mandatperioden, vilket en nyligen gjord undersökning av riksdagens utredningstjänst (2014:143) bekräftar.

I december 2013 presenterade den statliga Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet sitt slutbetänkande (SOU 2013:79). I betänkandet föreslås att en ny lag införs för att reglera meddelarskyddet i förhållande till privata arbetsgivare inom vård, skola och omsorg. Den 3 april 2014 lade regeringen fram en proposition som behandlade villkoren för fristående skolor. Där föreslogs att ytterligare utredning behövs innan ett meddelarskydd kan införas för anställda i friskolor.

Enligt min mening behöver ett stärkt meddelarskydd bli verklighet snarast, inte minst för att ett stärkt meddelarskydd kan bidra till att förhindra oseriösa privata aktörer i skattefinansierad verksamhet.

Min fråga är därför: Vilket arbete bedrivs för närvarande i regeringen med de förslag om meddelarskydd som lades fram i SOU 2013:79?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-04-25 Överlämnad: 2014-04-28 Anmäld: 2014-04-29 Besvarad: 2014-05-07 Sista svarsdatum: 2014-05-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga