Utökat förbud mot blyhagel

Skriftlig fråga 2019/20:314 av Magnus Persson (SD)

Magnus Persson (SD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

EU-kommissionen har lagt fram sina förslag om utökat förbud mot blyhagel. Passerar det EU:s olika instanser kommer det att leda till stora konsekvenser för den svenska allmogejakten och innebära stora problem med att bedriva jakt och skytte i hela Europa. Extra allvarligt är att förslaget inte är en lagförslagsprocess utan en implementeringsprocess som direkt kommer att slå mot den svenska jägarkåren. 

Min fråga till miljö- och klimatminister Isabella Lövin är:

 

Tänker ministern ta några initiativ med anledning av det som framförts och värna vårt självbestämmande i frågan om EU:s förslag om utökat förbud mot blyhagel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-06 Överlämnad: 2019-11-06 Anmäld: 2019-11-07 Svarsdatum: 2019-11-13 Sista svarsdatum: 2019-11-13
Svar på skriftlig fråga