Utökat bemyndigande för ESF-rådet

Skriftlig fråga 2008/09:889 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 28 april

Fråga

2008/09:889 Utökat bemyndigande för ESF-rådet

av Luciano Astudillo (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Regeringen kan genom ett bemyndigande till svenska ESF-rådet tidigarelägga resurser för programperioden. Dessa resurser skulle kunna användas för att dämpa jobbkrisen och motverka en skenande arbetslöshet. Svenska ESF-rådet behöver dock förberedelsetid för att klara ett sådant åtagande. I vårpropositionen ges inga sådana signaler.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är därför:

Har arbetsmarknadsministern några planer på att ge svenska ESF-rådet ett utökat bemyndigande som skulle innebära att resurser tidigarelades?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-04-28 Anmäld: 2009-04-28 Besvarad: 2009-05-07 Svar anmält: 2009-05-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-07)