Utökad undervisningstid

Skriftlig fråga 2017/18:915 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Skolan är vägen in i det svenska samhället. Oavsett den enskildes förutsättningar och oavsett varifrån man kommer ska alla kunna lita på att man kan gå till en skola som ska ge en så god start i livet som det någonsin är möjligt.

Vi vet att det enskilt viktigaste för elevernas kunskapsresultat är att man får mycket tid med en skicklig lärare. Det är därför alarmerande att se att Sverige i jämförelse med andra OECD-länder har avsevärt mycket mindre undervisningstid. Svenska skolelever har alltså nästan ett helt år mindre undervisningstid än andra länder.

Moderaterna har därför föreslagit att vi ska fortsätta att utöka undervisningstiden.

Min fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin är därför:

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att utöka elevernas undervisningstid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-28 Överlämnad: 2018-02-28 Anmäld: 2018-03-01 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga