Utökad personlig assistans för 65-åringar och äldre

Skriftlig fråga 2006/07:990 av Westerholm, Barbro (fp)

Westerholm, Barbro (fp)

den 4 april

Fråga

2006/07:990 Utökad personlig assistans för 65-åringar och äldre

av Barbro Westerholm (fp)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Det finns personer som fått tillgång till personlig assistans men när de blivit 65 år inte fått utöka antalet assistenttimmar trots att sjukdomen förvärrats. I stället hänvisas de till att köpa hemtjänsttimmar, vilket innebär ekonomiska problem men också, vilket är en nackdel för dem, att det blir många fler inblandade i den enskildes skötsel.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet vad hon avser att göra för att människor som är 65 år och äldre ska få det antal assistenttimmar de behöver.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-04-04 Anmäld: 2007-04-04 Besvarad: 2007-04-12 Svar anmält: 2007-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-12)