Utnämningen av ny generaldirektör för ISP

Skriftlig fråga 2019/20:795 av Kerstin Lundgren (C)

Kerstin Lundgren (C)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 18 november 2018 lämnade dåvarande generaldirektören för Inspektionen för strategiska produkter, ISP, sin tjänst. Generaldirektören har i vår ordning att i varje enskilt ärende fatta beslut gällande exportkontroll av krigsmateriel, ibland efter hörande av Exportkontrollrådet. Ibland beslutas det att ärendet ska hänskjutas till regeringen.

Uppdraget som generaldirektör i myndigheten är mycket grannlaga. Det är därför anmärkningsvärt att det nu har gått 14 månader utan att regeringen har utsett en ny generaldirektör för ISP. Detta inte minst med tanke på att ISP under denna tid har haft att implementera nya uppdrag och det skärpta regelverket från 2018 gällande exportkontroll av krigsmateriel. Myndigheten har under hela denna tid letts av en vikarierande generaldirektör.

Med hänvisning till det ovanstående vill jag ställa följande fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När planerar regeringen att utse en ny generaldirektör för ISP?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-01-23 Överlämnad: 2020-01-23 Anmäld: 2020-01-28 Svarsdatum: 2020-02-05 Sista svarsdatum: 2020-02-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga