utnämningen av ny chef för IMF

Skriftlig fråga 2003/04:1053 av Özürküt, Sermin (v)

Özürküt, Sermin (v)

den 7 april

Fråga 2003/04:1053

av Sermin Özürküt (v) till statsrådet Gunnar Lund om utnämningen av ny chef för IMF

Den tidigare chefen för Internationella valutafonden (IMF), Horst Köhler, avgick för en tid sedan för att i stället bli president i Tyskland. I dag existerar det en form av gentlements agreement mellan USA och Europa, som innebär att USA får utnämna en amerikan till chef för Världsbanken och Europa ges rätten att utse en europé som chef för IMF. Det är beklämmande att utnämningen av chefer till två betydande organisationer som IMF och Världsbanken sker på detta odemokratiska sätt till den rika västvärldens fördel.

Sedan IMF bildades år 1945 har samtliga chefer varit européer. Detta trots att det finns gott om kompetenta kandidater i utvecklingsländerna. En stor del av IMF:s verksamhet påverkar just dessa länder. Med perspektiv från Syd skulle förhoppningsvis valutafonden bli mer känslig för de konkreta konsekvenser för vanliga människor som organisationen och dess nyliberala politik ofta är den direkta orsaken till.

Min fråga till statsrådet Gunnar Lund är:

Avser statsrådet att verka för att IMF:s nästkommande chef kommer från ett utvecklingsland?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-04-07 Anmäld: 2004-04-13 Besvarad: 2004-04-15 Svar anmält: 2004-04-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-04-15)