Utmaningar förknippade med den nya toatömningslagen

Skriftlig fråga 2014/15:719 av Edward Riedl (M)

Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Den 1 april 2015 trädde den nya toatömningslagen i kraft. Den innebär att det numera är förbjudet att släppa ut toalettavfall i sjön från sin fritidsbåt. Att minska utsläppen av toalettavfall i våra sjöar och vattendrag är troligen de flesta positivt inställda till. Minskade utsläpp av toalettavfall bidrar bland annat till att minska övergödningen av våra sjöar. 

För att lagen inte ska bli tandlös och tömningen rent praktiskt ska fungera är det dock viktigt att infrastrukturen med tömningsanläggningar etableras på ett tillräckligt sätt. Det har uttryckts frustration från båtägare och intresseorganisationer över att systemet i dag är långt ifrån tillräckligt utbyggt.

Beslutsfattare har ett ansvar för att underlätta för människor att göra rätt när nya lagar och regler införs.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga:

Avser statsrådet Anna Johansson att ta några initiativ för att underlätta för vanliga båtägare att göra rätt, när det kommer till det nya förbudet mot utsläpp av toalettavfall i våra sjöar och vattendrag?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-06-30 Överlämnad: 2015-07-01 Sista svarsdatum: 2015-07-15 Svarsdatum: 2015-07-20 Anmäld: 2015-08-27
Svar på skriftlig fråga