Utlysning av tjänster inom lärosäten

Skriftlig fråga 2017/18:1299 av Fredrik Christensson (C)

Fredrik Christensson (C)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

För Centerpartiet är det självklart att lärosätenas rekryteringsprocess ska vara transparent och genomföras via nationella och internationella utlysningar. Nyligen presenterade Sveriges universitetslärare och forskare (Sulf) rapporten Utlysningar – ett spel för galleriet?

Rapporten visar att det finns tveksamheter kring om lärosätena faktiskt följer lagen. Rapporten visar att anställningar som lärare och forskare inom akademin sällan tillsätts med sökande som inte redan är verksamma vid lärosätet, att utlysta anställningar i många fall söks av extremt få personer och att flera tillsättningar görs redan innan sista ansökningsdag eller inom väldigt kort tid därefter.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att få transparenta och rättssäkra rekryteringsprocesser vid lärosätena?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-15 Överlämnad: 2018-05-15 Anmäld: 2018-05-16 Svarsdatum: 2018-05-23 Sista svarsdatum: 2018-05-23
Svar på skriftlig fråga