Utlokaliserade myndigheter

Skriftlig fråga 2016/17:1164 av Fredrik Christensson (C)

Fredrik Christensson (C)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

I Landsbygdskommitténs delbetänkande är decentralisering av statlig verksamhet en av delarna i att stärka hela landets utveckling. Dessvärre förekommer det på vissa håll en återflytt till Stockholm. Inte direkt genom regeringsbeslut, utan genom att myndigheter och statliga bolag väljer att dela huvudkontoren eller att rekrytera kvalificerade jobb i Stockholm i stället för vid myndighetens eller det statliga bolagets officiella säte. Exempelvis har det kommit till vår kännedom att Akademiska Hus valt att dela sitt huvudkontor mellan Stockholm och Göteborg, trots att myndighetens huvudkontor är lokaliserat i Göteborg – en ändring som inte kräver större beslut och inte heller strider mot bolagsordning eller regleringsbrev.

Min fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi är därför:

 

Vad gör statsrådet och regeringen för att kvalificerade tjänster ska stanna kvar på de utlokaliserade myndigheternas officiella säten och inte flytta till Stockholm?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-03-30 Överlämnad: 2017-03-31 Anmäld: 2017-04-04 Svarsdatum: 2017-04-12 Sista svarsdatum: 2017-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga