utlänningslagen

Skriftlig fråga 2001/02:906 av Ludvigsson, Anne (s)

Ludvigsson, Anne (s)

den 15 mars

Fråga 2001/02:906

av Anne Ludvigsson (s) till statsrådet Jan O Karlsson om utlänningslagen

Anknytningsvillkor enligt nuvarande lag innebär att man etablerat sig socialt vad gäller vänner och arbete. Dessa villkor är svåra att uppnå för dem som uppnått hög ålder vid ankomsten till Sverige.

Klimatet har hårdnat, myndigheternas tolkning har blivit snävare för äldre asylsökande under senare år. I detta instämmer sakkunniga på Utlänningsnämnden. Tydliga bevis på detta har uppmärksammats i mitt hemlän Östergötland.

Utlänningslagen borde dock ge utrymme för annan tolkning genom att ta hänsyn till "särskild anknytning" och "humanitära skäl" vad gäller asylsökande som uppnått pensionsåldern.

Min fråga till statsrådet Jan O Karlsson är:

Vad avser statsrådet att vidtaga för åtgärder för att utlänningslagen inte ska vara indirekt diskriminerande för äldre asylsökande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-03-15 Anmäld: 2002-03-19 Besvarad: 2002-04-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-04-03)