Utlandssvenskar, skatteskulder, svensk sjukvård och äldreomsorg

Skriftlig fråga 2007/08:751 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 13 februari

Fråga

2007/08:751 Utlandssvenskar, skatteskulder, svensk sjukvård och äldreomsorg

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Medierna har rapporterat att bland många utlandssvenskar uppfattas Sverige som ett skatteparadis nu när förmögenhetsskatten tas bort och fastighetsskatten för de dyraste villorna kraftigt sänks. Detta gäller inte minst svenskar i Storbritannien. För samtidigt ska enligt ett nytt förslag utländska medborgare som varit stadigvarande bosatta i Storbritannien i minst sju år betala skatt för kapitalinkomster enligt samma regler som övriga britter.

Utlandssvenskar uppges vara på väg hem på grund av ålder och av intresse att nu få ta del av svensk sjukvård och äldreomsorg på samma villkor som de som arbetat och betalat sina skatter i Sverige. Den sjukvård och äldreomsorg vi har i Sverige i dag är ju resultatet av investeringar som gjorts under utlandssvenskarnas frånvaro och som finansierats av de hemmavarande skattebetalarna. Det storsjukhus med avancerad sjukvård de tas in på har ju successivt byggts upp av andras pengar och den äldreomsorgsplats de tar i anspråk är ju resultatet av en utbyggnad de inte velat finansiera. Även om utlandssvenskarna betalar löpande kostnader i dag så har de en historisk skuld att betala.

Vad vi ser är alltså en grupp medborgare som i många fall först flyr ett land för att kunna smita från sitt ansvar för att betala för välfärden och sedan vill komma hem och ta del av samma välfärd, återigen utan att göra ordentlig rätt för sig.

Avser statsrådet att ta initiativ till att utlandssvenskar fullgör sina historiska skatteskulder till den svenska välfärden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-13 Anmäld: 2008-02-14 Besvarad: 2008-02-20 Svar anmält: 2008-02-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-20)