utlandsstyrkans möjligheter att lämna bistånd

Skriftlig fråga 2001/02:1546 av Viklund, Margareta (kd)

Viklund, Margareta (kd)

den 23 augusti

Fråga 2001/02:1546

av Margareta Viklund (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om utlandsstyrkans möjligheter att lämna bistånd

Det svenska värnpliktssystemet ger många fördelar framför införandet av en yrkesarmé. En av dessa fördelar är att de svenska soldaterna oftast har dubbla kompetenser, dels den kompetens som krävs för att lösa respektive uppgift i utlandssstyrkan, dels en civil kompetens som t.ex. snickare, målare, murare, sjuksköterska eller lärare @ kompetens som kan användas i direkt biståndsarbete.

Utlandsstyrkan har som regel inga egna medel avsatta för biståndsarbete. I stället finansieras det humanitära biståndet av någon annan @ myndighet (t.ex. Sida) eller frivillig organisation. Inte sällan krävs tröga förhandlingar mellan Försvarsmakten och en motpart när det gäller att skaffa fram biståndsmedel. Exempel har visat att ibland kan halva missionstiden eller mer vara till ända innan medel beviljats. Det är naturligtvis inte bra.

Ett alternativ vore att utlandsstyrkan redan vid avresan hade med sig ett särskilt anslag för humanitärt biståndsarbete, fristående från styrkans övriga anslag, för att därigenom öka effektiviteten i det svenska biståndsarbete som svenska kvinnor och män i internationell tjänst utför.

Min fråga:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att skapa förutsättningar för att utlandsstyrkan snarast får tillgång till ett från styrkans övriga medel avskiljt anslag för humanitärt biståndsarbete i missionsområdet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-08-23 Besvarad: 2002-09-03 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-09-03)