Utlandsstuderandes möjlighet att få subventionerad sjukvård

Skriftlig fråga 2008/09:535 av Nylander, Christer (fp)

Nylander, Christer (fp)

den 27 januari

Fråga

2008/09:535 Utlandsstuderandes möjlighet att få subventionerad sjukvård

av Christer Nylander (fp)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Svenska studenter som förlägger sin utbildning i ett annat EU-land måste, enligt gällande regler, själva stå för hela kostnaden om de skulle behöva söka vård under en tillfällig vistelse här i Sverige, under till exempel sommarlovet. Bakgrunden är följande.

En svensk student som förlägger sina högskolestudier i ett annat EU-land är fortsatt inskriven i Försäkringskassan och får därmed ett europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort). Det innebär att Försäkringskassan finansierar studentens kostnader för nödvändig vård i de andra EU-länderna, men inte i Sverige. Om studenten studerar mer än ett år utomlands avregistreras han eller hon från folkbokföringen. Det påverkar direkt landstingens skyldighet att ge subventionerad hälso- och sjukvård, eftersom den är avgränsad till personer som är folkbokförda i landet.

Svenska medborgare som arbetar i ett annat EU-land blir försäkrade i det landet och har, genom EU-kortet, rätt till nödvändig vård i Sverige på det landets bekostnad när de vistas här tillfälligt. Något motsvarande skydd har alltså inte de studerande.

Svenskar som studerar i ett annat EU-land har hamnat i kläm i de svenska regelverken när det gäller möjligheten till subventionerad vård i Sverige. Detta bör rättas till av regeringen.

Min fråga till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att svenskar som studerar i ett annat EU-land ska få möjlighet till subventionerad sjukvård vid en tillfällig vistelse i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-01-27 Anmäld: 2009-01-27 Besvarad: 2009-02-04 Svar anmält: 2009-02-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-04)