Utländska läkare i Sverige

Skriftlig fråga 2008/09:1188 av Axelsson, Lennart (s)

Axelsson, Lennart (s)

den 1 september

Fråga

2008/09:1188 Utländska läkare i Sverige

av Lennart Axelsson (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Sveriges import av läkare ökar explosionsartat. Drygt varannan ny läkarlegitimation i Sverige går till någon som har utbildats utomlands. I Danmark är det en het politisk fråga att så många utländska studenter tar plats på danska läkarutbildningar. Danmarks forskningsminister Helge Sander sade nyligen att situationen är oacceptabel, och kräver att Sverige ska öka antalet utbildningsplatser. Länder som Sverige och USA sparar pengar genom att låta andra länder utbilda de läkare vi behöver. Redan i dag finns ett globalt underskott på 4,3 miljoner läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och övrig sjukvårdspersonal. För länder som Danmark, Sverige och Polen är läkarbristen ett problem. I södra Afrika är läkarflykten redan en katastrof. Världshälsoorganisationen, WHO, varnar för att massflykten kan orsaka total kollaps för de fattiga ländernas sjukvård. Resultatet kan mätas i miljoner dödsfall. Varje dag dör 8 000 människor i hiv eller aids, de allra flesta i Afrika söder om Sahara. Det enorma patienttrycket och bristen på vårdpersonal gör att 70 procent av dem som behöver behandling inte får hjälp. Vi är i sammanhanget ett rikt land som naturligtvis har råd att utbilda våra egna läkare. Örebro universitet har, som ett exempel, visat att man med kort varsel kan starta upp en ny läkarutbildning som på ett bra sätt skulle kunna komplettera övriga utbildningsorter. Jag ställer min fråga till statsministern eftersom det inte bara är en utbildnings- och hälso- och sjukvårdsfråga utan även en fråga om relationer med andra länder.

Avser statsministern att ta initiativ till några åtgärder med anledning av att landets behov av läkare i stor utsträckning fylls av läkare utbildade utomlands?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-09-01 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-15 Svar anmält: 2009-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-15)