Utländska kvinnors stryktålighet

Skriftlig fråga 2007/08:21 av Larsson, Kalle (v)

Larsson, Kalle (v)

den 27 september

Fråga

2007/08:21 Utländska kvinnors stryktålighet

av Kalle Larsson (v)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Sedan årtionden har många människor upprörts över att utländska kvinnor som misshandlats av sina män under den tvååriga prövotiden för permanent uppehållstillstånd oftast blir utvisade om de bryter upp från förhållandet. Denna rättstillämpning får den stötande konsekvensen att många kvinnor ser sig tvingade att stanna kvar i förhållanden där de misshandlas av mannen eftersom en utvisning skulle leda till fruktansvärda förhållanden för dem i hemlandet. Efter motioner från Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna gjorde riksdagen i mars 2006 ett tillkännagivande om att det fanns skäl att nu närmare studera tillämpningen av nämnda bestämmelse i syfte att klarlägga huruvida skyddet för kvinnor och barn uppnår en godtagbar nivå. Om det visade sig att så inte var fallet borde regeringen återkomma till riksdagen med förslag om lagändring.

Regeringen har inte vidtagit någon som helst åtgärd med anledning av detta tillkännagivande av riksdagen.

Min fråga till statsrådet blir därför:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av det refererade tillkännagivandet från riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-09-27 Anmäld: 2007-09-27 Besvarad: 2007-10-03 Svar anmält: 2007-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-03)