Utländska företag och registrering

Skriftlig fråga 2009/10:83 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 13 oktober

Fråga

2009/10:83 Utländska företag och registrering

av Birgitta Eriksson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Skatteverkets beräkningar 2007 visar att uppskattningsvis 133 miljarder kronor i skatteintäkter varje år försvinner på grund av fusk, fel eller misstag. Den största andelen är svartarbete som står för 66 miljarder kronor. Tyvärr finns det också oseriösa utländska firmor som hyr in sin arbetskraft. Dessa oseriösa firmor kan i sin tur sedan hyra ut sin arbetskraft till svenska företagare. Den inhyrda arbetskraften kommer i kläm och kan, som i fallet med de thailändska bärplockarna, bli både utnyttjade i Sverige och grundlurade av sina formella arbetsgivare. Det som utspelats i de svenska skogarna under 2009 bör inte upprepas. För företag med säte i länder utanför EU bör förutom nuvarande registreringsskyldighet för filial även gälla obligatorisk registrering hos Skatteverket så snart man verkar inom Sverige med utsänd personal eller lokalt anställd personal. För att ytterligare stärka kontrollen i Sverige kunde lagstiftningen kompletteras med skyldighet att göra månatlig redovisning på personnivå av arbetskraften.

Avser näringsministern att ta initiativ till obligatorisk registrering hos Skatteverket så snart man verkar inom Sverige med utsänd eller lokalt anställd personal samt till skyldighet att göra månatlig redovisning på personnivå av arbetskraften?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-10-13 Anmäld: 2009-10-14 Besvarad: 2009-10-23 Svar anmält: 2009-11-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-23)