Utländska bärplockarläger och rådande eldningsförbud

Skriftlig fråga 2017/18:1600 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Omfattande skogsbränder har under en tid härjat runtom i landet. Människor har på sina håll tvingats fly från sina hem och stora ekonomiska värden har gått förlorade då skogsägare och lantbrukare fått se sina tillgångar bokstavligen gå upp i rök.

Tack vare hjälteinsatser av såväl brandmän som frivilliga bedöms bränderna nu till viss del vara under kontroll. Situationen är dock fortsatt bekymmersam och det är inte minst av största vikt att eldningsförbudet respekteras.

Samtidigt förekommer det på flera platser att utfärdade eldningsförbud inte respekteras. I Söderhamn och Ljusdal har exempelvis väktare fått hålla uppsikt över de bärplockarläger som finns i kommunerna sedan personer som eldat påträffats. Ytterst är det dock polisens uppgift att säkerställa att eldningsförbudet efterlevs även i glest befolkade delar av landet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

Bedömer statsrådet mot bakgrund av situationen i bland annat Söderhamn och Ljusdal att ytterligare åtgärder behövs för att säkerställa att utfärdade eldningsförbud efterlevs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-08-03 Överlämnad: 2018-08-03 Anmäld: 2018-08-09 Svarsdatum: 2018-08-17 Sista svarsdatum: 2018-08-17
Svar på skriftlig fråga