Utländska bärplockares arbetssituation

Skriftlig fråga 2009/10:989 av Sacrédeus, Lennart (kd)

Sacrédeus, Lennart (kd)

den 13 augusti

Fråga

2009/10:989 Utländska bärplockares arbetssituation

av Lennart Sacrédeus (kd)

till migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström (m)

I år har scener utspelats som knappast tillhör normalbilden av den svenska arbetsmarknaden, präglad av kollektivavtal, ordning och reda: I Storuman gav sig 200 kinesiska bärplockare ut på en tre mil lång protestmarsch mot arbetsförhållandena. I Särna lät en del av de desperata 280 vietnamesiska bärplockarna låsa in och misshandla sex arbetsledare från det ifrågasatta vietnamesiska bemanningsföretaget TTLC. Polisen fick gripa in och flera har häktats. Liknande händelser har inträffat i Nordmaling.

Bärplockarna stationerade i Särna berättar att andra avtal – än de som förevisats Migrationsverket och svenska facket för godkännande – har upprättats i hemlandet, där det utlovats att de kan plocka orealistiska mängder bär för att uppnå den avtalsenliga månadslönen. Många plockare upplever att de utsatts för bedrägeri genom att de skuldsatt sig för att täcka flygresa, uppehälle och bilkostnader i Sverige. Oron är därför stor över vad som kommer att hända när de skuldsatta kommer hem.

Migrationsverkets nya regler för arbetstillstånd för utländska bärplockare kräver att arbetet ska vara av en sådan omfattning att lönen är minst 13 000 kronor i månaden. Anställningsvillkoren behöver inte vara svenska kollektivavtal, dock likvärdiga, trots att svenskt kollektivavtal ger starkare juridiskt skydd.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att få en nödvändig bättre ordning på bärplockningsbranschen så att utländska bärplockare får rimliga arbetsvillkor och löner, exempelvis krav på svenskt kollektivavtal?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-08-13 Besvarad: 2010-08-27 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-08-27)